W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, na zaproszenie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z Powstańcami Warszawskimi. Ten zaszczyt miała także funkcjonariuszka z naszej jednostki.

Godzina W

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Pełne upamiętnienie Powstania Warszawskiego stało się możliwe dopiero po przełomie politycznym 1989 roku. 31 lipca 2004 roku zostało otwarte Muzeum Powstania Warszawskiego, które prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. Po 1989 roku z inicjatywy władz miejskich i środowisk kombatanckich odsłonięto w Warszawie szereg pamiątkowych tablic, głazów, krzyży i niewielkich pomników poświęconych poszczególnym oddziałom powstańczym lub uczestnikom warszawskiego zrywu. W 2009 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Ma on status święta państwowego i obchodzony jest corocznie 1 sierpnia.

Łączymy pokolenia

Na zaproszenie wiceministra sprawiedliwości 31 lipca przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z Powstańcami Warszawskimi. Uroczystość była uwieńczeniem akcji "Nie zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich". Funkcjonariusze naszej formacji codziennie dowozili ciepłe posiłki weteranom wojennym, uczestnikom Powstania Warszawskiego. Robili to, aby pomóc uchronić starsze osoby, zasłużone dla naszej ojczyzny przed pandemią koronawirusa.

Podczas spotkania, które odbyło się w przeddzień 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kpt. Karolina Kozłowska - Kierownik Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Koronowie, miała zaszczyt przekazać na ręce weteranów walk z 1944 r. kartki okolicznościowe przygotowane przez skazanych w ramach autorskiego programu resocjalizacji pn. "Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia!". Akcja "Kartka dla Powstańca" jest jednym z elementów ogólopolskiej kampanii "BohaterON - włącz historię!". Uczestnictwo osób pozbawionych wolności w programie ma na celu przede wszystkim upamiętnienie i uhonorowanie bohaterów walk o stolicę, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych, a także budownie wrażliwości społecznej. Projekt skierowany jest m.in. do osób, które publicznie znieważyły znak lub symbol państwowy, a także zostały skazane z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Spotkanie z Powstańcami to była niepowtarzalna okazja do poznania historii tego najtragiczniejszego wydarzenia z  dziejów Warszawy od naocznych świadków, uczestników walk. Żywa lekcja historii. Powstańcy opowiadali dzieje swojego życia, udziału w powstaniu i swoje dalsze, powojenne losy. Dla mnie, była to wyjątkowa okazja osobistego poznania niezwykłych warszawiaków, spotkania z historią zarówno poszczególnych osób, jak i stolicy - podsumowuje kpt. Kozłowska. 

Autorka programu i jednocześnie wolontariusz akcyjny kampanii "BohaterON - włącz historię!" zachęciła społeczność więzienną do uczestnictwa w V edycji, jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej. Jednym z jej elementów jest akcja pisania kartek dla Powstańców. Mimo zmienionej tegorocznej formuły (obowiązywać będą płatne kartki online) osadzeni w ramach wyjątku, rozpoczęli przygotowywanie kartek/laurek dla Powstańców w formie tradycyjnej już kilka dni przed oficjalną inauguracją kolejnej edycji. W planie jest przygotowanie 1400 szt. pocztówek z życzeniami i podziękowaniami dla żyjących weteranów walk. Gotowe kartki zostaną przesłane do organizatorów projektu, a ci kolejno przekażą je uczestnikom walk o stolicę. 

Biorący udział w przedsięwzięciu osadzeni, mają ogromną nadzieję na nawiązanie zwrotnej relacji międzypokoleniowej. 

Kartki upamiętniające bohaterskie postawy, wykonane przez skazanych z Zakładu Karnego w Koronowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach, stały się okazją do wielu wzruszeń. Na kartce obowiązywał limit 25 słów – tylu, ile maksymalnie można było zawrzeć w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego, co bardzo pozytywnie zostało odebrane przez weteranów walk - komentuje inicjatorka akcji. 

Inicjatorce przedsięwzięcia w naszej jednostce, udało się włączyć do współpracy także przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie. Dzięki ich hojności przekazano niezwykłe podarki bohaterom Powstania Warszawskiego. 

63 dni

W koronowskiej jednostce w ciągu kolejnych 63 dni kadra penitencjarna i terapeutyczna podejmować będzie szereg działań mających na celu podniesienie świadomości patriotycznej osadzonych oraz wiedzy dotyczącej naszej Ojczyzny.

Zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania i przeczytania relacji z dzisiejszego, uroczystego dnia:

1) https://bydgoszcz.tvp.pl/49228396/bohateron-kartki-dla-powstancow

2) http://www.radiopik.pl/2,87371,wiezniowie-koronowskiego-aresztu-dla-powstancow-&s=1&si=1&sp=1

3) https://pomorska.pl/zniewazali-symbole-narodowe-teraz-pisza-kartki-do-uczestnikow-powstania-warszawskiego/ar/c15-15108274

Tekst: st. szer. Justyna Walenczykowska/kpt. Karolina Kozłowska

Zdjęcia: kpt. Karolina Kozłowska/PAP/archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej