Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w zbiórce charytatywnej pt. "Razem zwycięstwo zdobędziemy dla Marcina i Marzeny" podczas biegu ulicznego.

Obecność podczas biegu

Funkcjonariusze koronowskiej jednostki penitencjarnej aktywnie zaangażowali się w obecność na jednym z większych wydarzeń kulturalnych Koronowa. W ramach współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu I Rekrecji Służba Więzienna miała możliwość zaprezentować swoją formację w środowisku lokalnym, promować nabór, ale także włączyć się w zbiórkę charytatywną na rzecz fundacji ,,Łatwo pomagać’’. Dzięki sprawnemu działaniu funkcjonariuszy pozyskano artykuły żywnościowe, które posłużyły do ugotowania ponad 100 litrów grochówki. W zamian za możliwość posilenia się, uczestnicy biegu, wolontariusze oraz widzowie mogli oddać symboliczną kwotę na rzecz akcji pt. "Razem zwycięstwo zdobędziemy dla Marcina i Marzeny". 

Łatwo pomagać

Zakład Karny w Koronowie podejmuje już kolejną inicjatywę współpracy z lokalnym stowarzyszeniem charytatywnym. Funkcjonariusze nie szczędzą sił dla wspierania projektów, które mają na celu pomoc tym w potrzebie, chętnie pomagają, ale także chętnie angażują skazanych do aktywności ukierunkowanej na czynienie dobra wobec innych i uważne spostrzeganie świata. Istotne dla procesu wychowawczego dla osadzonych jest budzenie w nich wrażliwego patrzenia na świat i czerpania radości z pomagania innym. Aby zapalać innych do pomagania trzeba samemu płonąć.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej