Podtrzymywanie więzi rodzinnych to podstawowe prawo osób pozbawionych wolności. W Zakładzie Karnym w Koronowie nowe technologie cieszą się dużym zainteresowaniem skazanych.

Więzi rodzinne

Podtrzymywanie więzi rodzinnych to podstawowe prawo osób pozbawionych wolności. Kodeks karny wykonawczy daje sposobność jego realizacji. Oprócz rozmowy telefonicznej, korespondencji, paczek, korzystania z widzeń wymienia się jeszcze "inne środki łączności". Wideorozmowy to nowa technologia, która już kilka lat temu wkroczyła do więzień. Od sierpnia 2014 roku skazani mają możliwość kontaktowania się z bliskimi przez Skype'a we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce.

O roli wideorozmowy

W tym trudnym okresie pandemii zainteresowanie tą formą kontaktu znacząco rośnie, a w czasie okołoświątecznym stanowi namiastkę bliskości jakiej skazani mogliby doświadczyć w trakcie bezpośredniego widzenia z osobami najbliższymi. Co ważne - wideorozmowy wielokrotnie ułatwiają kontakt osoby pozbawionej wolności z rodziną zamieszkałą wiele kilometrów od miejsca osadzenia skazanego lub za granicą.

Udział skazanych w życiu rodziny

W Zakładzie Karnym w Koronowie wyodrębnione zostały stanowiska komputerowe, odpowiednio wyposażone w dostęp do internetu, niezbędny osprzęt, czyli kamerkę internetową i słuchawki. Miejsce zapewnia intymność rozmów. Ta forma łączności umożliwia więźniom podtrzymywanie relacji z bliskimi, naprawianie ich oraz pomaga przygotować do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie po wyjściu na wolność. Kontakt przez Skype'a pozwala na bardziej aktywny udział w życiu rodziny czy wspólne podejmowanie decyzji.

 

Tekst: kpt. Karolina Kozłowska

Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej