9 marca 2018 roku ppłk Tomasz Sitkiewicz Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą TAXUS z siedzibą w Sośnie, reprezentowaną przez właściciela firmy Krzysztofa Zielińskiego.

Na podstawie umowy, gdy tylko warunki atmosferyczne pozwolą, pracę rozpocznie 18 osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Zatrudnieni zostaną przy sadzeniu lasów na obszarach, które najbardziej ucierpiały po ubiegłorocznych nawałnicach.

Na chwilę obecną w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie zatrudnienie odpłatne kształtuje się na poziomie ponad 60%. Liczba ta wzrośnie w związku z podpisaniem aktualnej umowy. Powyższe działania realizują założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”, który kładzie nacisk na zwiększanie zatrudnienia odpłatnego skazanych, dając im możliwość spłaty ciążących na nich zobowiązań.

chor. Roksana Dura

kpt. Marek Mikicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej