Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie po raz kolejny podzielili się wiedzą i doświadczeniem z uczniami z klasy mundurowej w Koronowie

Co tam faktycznie się znajduje

Uczniowie wchodząc na teren koronowskiej jednostki penitencjarnej mieli możliwośc poczuć atmosferę panująca w więzieniu "na własnej skórze", zostali poddani obowiązkowej kontroli przy użyciu urządzeń technicznych, przeprowadzonej przez funkcjonariusza pełniącego służbę na bramie głównej. Wchodząc do jednostki mieli jednocześnie możliwość przyjrzenia się jego obowiązkom podczas pełnienia służby. Wyposażeni w maseczki ochronne i rękawiczki przeszli do sali odpraw, w której zostały im przedstawione podstawowe zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązujące w zakładzie karnym.

Rzeczywistość ich zaskoczyła

Wizytę w koronowskim zakładzie klasa mundurowa rozpoczęła od wykładu, prezentacji multimedialnej oraz omówienia specyfiki służby za więziennym murem. Uczniowie zostali zapoznani z tzw. rytmem dnia życia więziennego, zasadami poruszania się po jednostce, historią więzienia, a także przemianami jakie zakład karny przeszedł przez ostatnie kilka lat. Oprócz teorii uczniowie zobaczyli też jak więzienie wygląda od wewnątrz. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, licealiści wraz z opiekunami zostali podzieleni na dwie grupy - pierwsza z grup wizytę w zakładzie karnym rozpoczęła od udania się do oddziału terapeutycznego. Porucznik Wojciech Górski, psycholog  pokazał miejsca, w których osoby pozbawione wolności podejmują codzienne aktywności – pracę, naukę, specjalistyczne oddziaływania, także rekreacje. W trakcie poznawania jednostki wspólnie z funkcjonariuszem działu ochrony licealistom i ich opiekunowi zaprezentowana została cele zabezpieczająca, która wywarła na uczestnikach spore wrażenie.

W tym czasie druga grupa pod opieką funkcjonariuszy udała się na teren ścisły jednostki, aby zapoznać się z zasadami funkcjonowania jednego z najstarszych zakładów karnych w Polsce. Uczniowie mieli okazję zwiedzić oddziały mieszkalne, więzienną kaplicę, siłownię, a także świetlicę centralną w której mieści się biblioteka centralna, radiowęzeł i introligatornia. Adepci zapoznali się z pracą i obowiązkami oddziałowego i wychowawcy.

Zapobiegawczo

Wizyta za wysokim murem i spotkanie z więziennikami było cennym doświadczeniem dla uczniów, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość ze Służbą Więzienną. Spotkanie miało aspekt edukacyjny i profilaktyczny. Wielu z uczniów stwierdziło, że następnym razem jak będą chcieli coś zrobić dwa razy się zastanowią. 

 

Tekst: mjr Arkadiusz Bargieł
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej