Kadra koronowskiego Zakładu Karnego odbyła praktyczne szkolenie strzeleckie na strzelnicy w Nieżychowicach. Doskonalili oni umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, znajomość przepisów oraz skuteczność strzelania.

Formacja uzbrojona

Odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do posługiwania się bronią ma wpływ na bezpieczeństwo Państwa i obywateli, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia jej funkcjonariuszy jest podnoszenie umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią. W Zakładzie Karnym w Koronowie szkolenie strzeleckie odbyli funkcjonariusze wszystkich działów, dzięki czemu każdy z nich mógł doskonalić umiejętność posługiwania się bronią. 

Teoria i praktyka

Uczestnicy szkolenia przystępując do zajęć praktycznych musieli wykazać się znajomością przepisów dotyczących zasad użycia i wykorzystania broni palnej, a także obowiązków jakie ciążą na użytkowniu uzbrojenia. Kryteria oceny strzelającego obejmowały: znajomość przepisów, skuteczność strzelania, zachowanie się na strzelnicy, bezpieczne posługiwanie się bronią. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów będących funkcjonariuszami koronowskiej jednostki.Funkcjonariusze działów pozaochronnych mieli możlwiość podnoszenia umiejętności w zakresie posługiwania się i strzelania z 9 mm pistoletu P-99 Walther.

 

Tekst: kpt. Łukasz Grudniewski
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej