"Zamaskowani" - to program readaptacji społecznej, podczas którego skazani z Zakładu Karnego w Kluczborku szyli maseczki, które 5 czerwca br. Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak przekazał na ręce harcerzy z Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga". Obdarowani serdecznie podziękowali za wsparcie. Osadzeni uczestniczący w tym kursie uczą się szacunku dla życia i zdrowia, ponadto przez swoje zaangażowanie czują się potrzebni pokazując innym, że też potrafią przyłączyć się do szczytnej inicjatywy.

Tekst i zdjęcie: ppor. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej