28 lipca br. zakończył się kurs dla osadzonych „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

logo-materialy-power.jpg

W bieżącym roku zaplanowane było jedno szkolenie kursowe realizowane w ramach   projektu „Podniesienie kwalifikacji  zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Ukończyło je 9 osadzonych z kluczborskiej jednostki. Udział w kursie dał im możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a zdobyta wiedza i umiejętności mogą pomóc przy szukaniu zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Nazwa projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129.291.682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108.967.029,82 PLN

Tekst: kpt. Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej