W dniach 26 i 27 października br. w Krakowie odbyła się X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcję Psychologii Sądowej KNSP UJ. W ramach panelu tematycznego dotyczącego zagadnień penitencjarnych swoje wystąpienie zaprezentowała ppor. Ewa Krokosz, psycholog działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Kluczborku.

Konferencja miała charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zostali zaproszeni wybitni eksperci z dziedziny psychologii, psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych.

W przedstawionym referacie ppor. Krokosz podjęła tematykę postaw społecznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym prezentowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osoby niezwiązane zawodowo ze sprawcami przestępstw seksualnych. Referat stanowił doniesienie z badań przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego w Rawiczu oraz osób niezwiązanych zawodowo ze Służbą Więzienną. Celem badania było porównanie postaw funkcjonariuszy i postaw pracowników cywilnych, a także analiza porównawcza postaw funkcjonariuszy pełniących służbę w różnych działach i różnych rodzajach zakładów karnych.

Badanie stanowi część szerszego projektu naukowego prowadzonego przez ppor. Ewę Krokosz, dotyczącego analizy postaw społecznych wobec sprawców przestępstw seksualnych. Pierwsze badanie w ramach projektu zostało przeprowadzone w 2018 r. w Zakładzie Karnym w Kluczborku. Dotyczyło ono postaw funkcjonariuszy i osadzonych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym, a jego wyniki zostały zaprezentowane w trakcie współorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu konferencji naukowej pn. "Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w Stulecie Odzyskania Niepodległości", która odbyła się dnia 16 listopada 2018 r. w Opolu.

Tekst: ppor. Ewa Krokosz
Zdjęcie: archiwum organizatorów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej