Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba przekazał gratulacje i wyróżnienia funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kluczborku za wysokie wyniki w nauce.

1 września, kiedy oficjalnie rozpoczyna się nauka w szkołach, jest doskonałą okazją do przekazania funkcjonariuszom gratulacji i wyróżnień za sumienność w zdobywaniu wiedzy oraz wzorową postawę. Tak też sie stało w przypadku ostatnich osiągnięć funkcjonariuszy z kluczborskiej jednostki.

Ppor. Sylwia Stanisławska - Raducka, mł. wychowawca działu penitencjarnego, która pełni służbę już ponad 9 lat, w roku akademickim 2019/2020 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z bardzo dobrym wynikiem, dołączając do grona absolwentów z najwyższą średnią ocen. Natomiast kpr. Kamil Kamienik, strażnik działu ochrony, w służbie od ponad 3 lat, uzyskał II lokatę w nauce podczas szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Gratulujemy!

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej