Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku: sierż. sztab. Rafał Makieła i plut. Adam Michalski w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu odebrali odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Za krzewienie idei honorowego krwiodawstwa odznaczono mieszkańców opolskiego regionu, wśród których byli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku, sierż. sztab. Rafał Makieła i plut. Adam Michalski.

Głównym organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, a także organizacji i instytucji zrzeszających honorowych dawców krwi oraz przedstawiciele szpitali.

Obaj funkcjonariusze oddają honorowo krew od wielu lat. Przez ten czas każdy z nich przekazał ponad 22 litry cennego daru, jakim jest krew - jedyna tkanka, której nie da się wytworzyć w laboratorium, która pomaga wyzdrowieć i ratuje życie ludziom chorym i poszkodowanym w wypadkach.

Tekst: ppor. Zbigniew Piekielny
Zdjęcia: archiwum prywatne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej