W Zakładzie Karnym w Kluczborku w czerwcu zrealizowano kolejny kurs zawodowy z ośmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tym razem skazani uczyli się zawodu: technolog wykończenia wnętrz.

logo-materialy-power.jpg

Kurs połączony był z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia kursanci uczyli się teoretycznej, jak i praktycznej nauki zawodu. Szkolenie ukończyło 10 osadzonych. Większość osadzonych biorących udział w kursie znajdzie zatrudnienie na terenie jednostki, a dzięki udziałowi w szkoleniu i podniesieniu tym samym swoich kwalifikacji, będą oni mieli większe szanse po opuszczeniu zakładu karnego na prawidłowy powrót do społeczeństwa.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej