Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Na co dzień funkcjonariusze strzegą porządku na terenie jednostek penitencjarnych nie tylko izolując sprawców przestępstw od społeczeństwa, ale też przygotowując ich do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jednak służba to nie tylko praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, to również codzienna praca nad sobą i podnoszenie kompetencji zawodowych, po przez różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia.  W grudniu br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyło się strzelanie z broni, która jest na wyposażeniu jednostki. Strzelano z 9 mm pistoletu P99 Walther,
5,56 mm karabinka Beretta wz. ARX 160 oraz z 40 mm wyrzutnika pocisków obezwładniających.
O bardzo dobrym przygotowaniu strzeleckim kadry świadczą uzyskane wyniki z poszczególnych strzelań.

W tym miejscu należą się również podziękowania dla Dyrekcji Nadleśnictwa w Kluczborku za udostępnienie obiektu strzelnicy i możliwość przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego.

Tekst: st. sierż. sztab. Wojciech Pankiewicz
Zdjęcia: mjr Anna Baran, st. sierż. sztab. Wojciech Pankiewicz, kpr. Tomasz Kowalczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej