W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu wyznaczył do realizacji 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne.

logo-materialy-power.jpg

Będą to następujące kursy:

1. Malarz-tapeciarz

2. Technolog wykończenia wnętrz
3. Brukarz

4. Opiekun / asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

Cel projektu:
1. wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów,

2. zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,
3. nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

Nazwa projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst: ppor. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej