Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremniają coraz więcej prób przemytu substancji narkotycznych ukrytych w papierze. Ostatnim przykładem jest zakwestionowana korespondencja, którą przesłano skazanemu w Zakładzie Karnym w Kluczborku.

Kartki z zaciekami

Sytuacja miała miejsce 10 czerwca br. Po wpłynięciu przesyłki do więzienia i potwierdzeniu przez skazanego, że jest jej adresatem, otwarto list, w którym ujawniono dwie niezapisane kartki papieru. Uwagę funkcjonariuszy zwróciły dziwne zacieki widoczne na kartkach.

Wstępne badanie narkotestem wskazało obecność pochodnej amfetaminy. Czarnorynkową wartość ujawnionego przemytu oszacowano na 50 tys. zł. Nadawcą listu miała być kancelaria adwokacka w Poznaniu. Teraz sprawdza to Policja. List został zabezpieczony i przekazany funkcjonariuszom Policji z Kluczborka, którzy weryfikują, czy rzeczywiście nadawcą jest kancelaria, której adres widnieje na kopercie.

Przemyt w papierze

W ostatnim czasie zauważyć można nowe sposoby przemytu na teren więzień. Substancje narkotyczne próbuje się przemycać nasączając papier (koperty, kartki, zeszyty). Wcześniej podobne próby przemytu na Opolszczyźnie udaremniono w Areszcie Śledczym w Opolu (o wartości kolejno 60 tys. zł i 250 tys. zł) oraz w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku (o wartości 75 tys. zł).

O ile kartki nasączone takimi substancjami na wolności nie mają większej wartości, o tyle w warunkach więziennych ich cena idzie mocno w górę. Przy wykrywaniu takich prób przemytu najważniejsza jest praca profilaktyczna i wcześniejsze rozpoznanie. Nasi funkcjonariusze przygotowują się na nadejście takiej przesyłki, a później przy współpracy w Policją weryfikują, czy rozpoznanie było trafne.

Skuteczność przewodnika i psa specjalnego

Współpraca przynosi też efekty w działaniach Policji. Ostatnio przewodnik wraz z psem specjalnym Nadirem w Zakładu Karnego w Kluczborku uczestniczyli w policyjnej akcji wymierzonej w przestępczość narkotykową. We wskazanych przez kluczborską Policję prywatnych domach, dokonano ich sprawdzenia pod względem obecności narkotyków. Przewodnik z psem specjalnym brali udział w przeszukaniach w trzech domach w okolicach Kluczborka. Dzięki ich skuteczności ujawniono środki narkotyczne o łącznej wadze pół kilograma, głównie amfetaminę i marihuanę. Współpraca obu służb jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zapobiegać przenikaniu substancji do więzień, jaki i jej rozprowadzaniu w warunkach wolnościowych.

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej