Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan Zbączyniak i Prezes Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Smardach Sławomir Kołecki 22 lipca br. podpisali umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych.

Do pracy w Hospicjum w Smardach 26 lipca br. została ponownie skierowana grupa skazanych, którzy będą wykonywali tam prace porządkowe i konserwacyjne. Działania te mają znaczący wpływ na resocjalizacyjne oddziaływania na skazanych oraz umożliwią osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i społecznych.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej