Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Kluczborku, por. Paweł Chrzan, otrzymał odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia".

Por. Paweł Chrzan, na co dzień pełniący obowiązki kierownika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Kluczborku w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi otrzymał od Polskiego Czerwonego Krzyża odznakę   "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia". Nasz kolega oddał tego bezcennego daru ok. 8 litrów.

Wyrażamy dla Naszego kolegi Pawła głęboką wdzięczność za zasługi w niesieniu pomocy i ratowania życia drugiemu człowiekowi oraz za godną do naśladowania postawę i propagowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej