Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz wychowawcy klasy V złożyli za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku serdeczne podziękowania dla chor. Mariusza Wall za pomoc i udział w organizowanej przez szkołę akcji "Czyste powietrze" w postaci przejścia 300 000 kroków.


"Czyste powietrze" to akcja mająca na celu dbanie o środowisko oraz mobilizowanie dzieci i młodzieży szkolnej wraz z ich rodzinami do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie miało również na celu dbanie o własne zdrowie. Cel był prosty – 6000 kroków każdego dnia! Jak widać Nasz kolega wykonał ich zdecydowanie więcej! Chor. Mariusz Wall na co dzień pełni służbę w dziale kwatermistrzowskim tutejszej jednostki. Serdeczne gratulacje dla naszego kolegi.

Tekst i zdjęcie: kpt. Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej