Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Kluczborku sierż. sztab. Tomasz Matuszewski wspomógł placówkę przedszkolną, w czasie wolnym odmalowując salę grupy integracyjnej. Do jednostki wpłynęło podziękowanie za wsparcie, którego udzielił.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna wraz z dziećmi z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku złożyli podziękowania dla funkcjonariusza za działania na rzecz przedszkola i okazaną pomoc.

Postawa sierż. sztab. Tomasza Matuszewskiego to dowód na to, że wszystko zależy od nas samych. Jeśli ktoś chce pomóc, potrafi to uczynić, nawet godząc służbę z czasem wolnym i prywatnym. O sytuacji dowiedzieliśmy się od pracowników placówki przedszkolnej. Dlatego zachowanie funkcjonariusza należy promować jako przykład i wzór godny naśladowania - przykład postawy zwykłej, ludzkiej dobroci.

Jak napisała Dyrektor mgr Roksana Tomczyk - Dziękujemy za wywołanie uśmiechu, przytaczając słowa Janusza Korczaka - Bowiem, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

 Im więcej takich sytuacji, tym więcej dobra wokół nas, dlatego przyłączamy się do podziękowań dla sierż. sztab. Tomasza Matuszewskiego, który na co dzień pełni służbę w dziale ochrony Zakładu Karnego w Kluczborku.

Tekst i zdjęcie: kpt. Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej