Grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kluczborku wzięła udział w V Pikniku zorganizowanym m.in. przez Nadleśnictwo Kluczbork na terenie strzelnicy w Jasieniu.

Udział funkcjonariuszy miał na celu prezentację Służby Więziennej jako formacji mundurowej realizującej zadania w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości. Towarzyszył im służący na co dzień w kluczborskim więzieniu pies specjalny Nadir. Jednym zadań, które wykonuje nasza formacja jest szeroko pojęta ochrona społeczeństwa. Na Pikniku zaprezentowano m.in. uzbrojenie, środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego.

Zarówno dorośli, jak i młodzież poznali stosowane przez  Służbę Więzienną środki ochrony oraz zostali zapoznani z działaniami resocjalizacyjnymi jakie podejmuje kadra penitencjarna względem osadzonych. Do obejrzenia dostępny był również samochód konwojowy do transportu osadzonych. Była to jedna z nielicznych, o ile nie jedyna, możliwość zobaczenia takiego samochodu od wewnątrz. Prezentacja została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników pikniku.

Tekst: st. sierż. sztab. Wojciech Pankiewicz
Zdjęcia: kpt. Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej