Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się uroczystość otwarcia hali produkcyjnej z udziałem Posła na Sejm RP Janusza Kowalskiego oraz radnej sejmiku województwa opolskiego Teresy Cegleckiej - Zielonki. Podczas wydarzenia na rzecz Hospicjum Ziemi Kluczborskiej przekazany został samochód z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W uroczystości wraz z  gospodarzem spotkania Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku kpt. Damianem Zamoskim, uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Janusz Kowalski, radna sejmiku województwa opolskiego Teresa Ceglecka - Zielonka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba, Biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej ks. Paweł Stobrawa wraz z kapelanem kluczborskiej jednostki ks. Piotrem Kutynią, Prezes Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Sławomir Kołecki. Na spotkaniu obecni również byli przedstawiciele kluczborskiego samorządu, prokuratury, sądu, służb mundurowych, osoby reprezentujace wykonawcę inwestycji oraz kontrahenta. Organizację związkową reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła, Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu Danuta Malkusz, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej z siedzibą w Zakładzie Karnym w Brzegu st. chor. Rafał Mróz.

To są nowe miejsca pracy, to jest bardzo ważny społecznie program i jestem bardzo dumny, że po 5 latach obowiązywania tego programu już czwarta taka piękna hala powstała w województwie opolskim

- podkreślił przemawiajac do uczestników spotkania Poseł na Sejm RP Janusz Kowalski

Chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Kluczborku za ukończenie budowy ważnego dla więziennictwa obiektu, który swoim przeznaczeniem wpisuje się w realizowany od 2016 roku rządowy program "Praca dla więźniów". Dzięki programowi w całym kraju wybudowano hale produkcyjne w 45 jednostkach, w tym w 3 jednostkach okręgu opolskiego. Dzisiaj Zakład Karny w Kluczborku dołącza to tego grona, zwiększając w ten sposób zatrudnienie odpłatne skazanych, a przez to również partycypowanie przez osoby skazane w kosztach ich utrzymania podczas pobytu w więzieniu

- zwrócił się do obecnych Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba.

Hala produkcyjna, którą wybudowano w Zakładzie Karnym w Kluczborku jest współfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Jest to program pomocy publicznej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności. Inwestycja kosztowała nieco ponad 2, 5 miliona złotych. Umowę o dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy podpisano w lipcu 2020 r.  Hala powstała w 9 miesięcy. Na terenie hali będą produkowane statywy muzyczne z akcesoriami, elementy konstrukcyjne do fotowoltaiki oraz odbywać się będzie montaż skrzyń transportowych.  Producentem jest firma Athletic  z siedzibą w Kluczborku. Na terenie hali do końca grudnia bieżącego roku zatrudnienie odpłatne podejmie 50 osadzonych, którzy pracować będą na 2 zmiany. To osoby, które z uwagi na okoliczności popełnionego przestępstwa oraz wymiar kary nie mogą być zatrudnione poza terenem zakładu karnego. Uzyskując zatrudnienie odpłatne osadzeni będą mogli regulować między innymi zobowiązania alimentacyjne, bądź też zobowiązania na rzecz ofiar przestępstw. To wszystko wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania osadzonych w czasie ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oraz wesprze oddziaływania penitencjarne.

Podczas spotkania, poświęcenia obiektu dokonali  Biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej ks. Paweł Stobrawa wraz z kapelanem kluczborskiej jednostki ks. Piotrem Kutynią.

Po uroczystym otwarciu hali, nastąpił moment przekazania samochodu Iveco Daily. Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Leszek Jankowski przekazał kluczyki do pojazdu Prezesowi Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Sławomirowi Kołeckiemu. Pojazd będzie służył do m.in. do przewozu łóżek dla pacjentów hospicjum.


Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej