16 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończyła się II edycja kursu dla skazanych przygotowującego do zawodu: operator wózka jezdniowego z napędem spalinowym.

logo-materialy-power.jpg

Było to kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". Osadzeni uczestniczyli w kursie „Operator wózka jezdniowego połączonym z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Szkoleniem objętych zostało 10 osadzonych.

Planowane efekty:
Udział w kursie pozwoli skazanym podnieść swoje kwalifikacje oraz pozwoli lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.
    
Tekst: ppor. Zbigniew Piekielny
Zdjęcie: mł. chor. Grzegorz Adamczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej