Ogólnopolski Dzień Trzeźwości obchodzony jest w pierwszy poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. W tym roku dzień ten wypada 26 marca.

W kontekst tego dnia wpisują się działania podejmowane przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Kluczborku, w tym realizowany program korekcyjny „STOP NIETRZEŹWYM KIEROWCOM”, który kierowany jest do skazanych recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również dla skazanych za niestosowanie się do zakazu kierowania pojazdami z uwagi na jazdę pod wpływem alkoholu w przeszłości.

Celem programu jest podniesienie świadomości osadzonym konsekwencji prawnych, społecznych, rodzinnych kierowania w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego z wykorzystaniem m.in. tzw ALKOgogli, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu.

Alkoholizm, a właściwie zespół uzależnienia od alkoholu, to jedna z najbardziej dotkliwych form patologii. Od lat obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Po pierwsze w swoim życiu piwo sięgają już 11- latki, aby udowodnić otoczeniu swoją „dorosłość”. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejsza inicjacja, tym większe ryzyko uzależnienia.

Tekst i zdjęcia: por. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej