Co roku, 14 czerwca, w rocznicę urodzin austriackiego lekarza – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi Karla Landsteinera, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

Rocznica ta jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podnoszenie społecznej świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów.

W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu wyróżniającym się krwiodawcom uroczyście wręczono nadaną przez Ministra Zdrowia odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W tym zaszczytnym gronie znalazł się funkcjonariusz Zakładu karnego w Kluczborku plut. Aleksander Mączka.

Drogę krwiodawcy rozpoczął w wieku 19 lat. Przez te lata oddał około 23 litrów cennego daru, jakim jest krew. Jedyna tkanka, której nie da się wytworzyć w laboratoriach. Plutonowy Aleksander Mączka swoim działaniem i poświęceniem pomógł wyzdrowieć i przyczynił się do ratowania życia ludziom chorym i poszkodowanym w wypadkach.

Tekst: ppor. Zbigniew Piekielny
Zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej