30 października br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyło się ćwiczenie obronne pod kryptonimem „ŁADUNEK 2019”.

Celem działań było doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą jednostki, sprawne reagowanie na zagrożenia oraz współdziałanie miedzy siłami Służby Więziennej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariusze ćwiczyli neutralizację zagrożeń mogących wystąpić w czasie służby konwojowej, zdarzeń wewnątrz, jak i poza terenem jednostki penitencjarnej. Przećwiczono m.in. sytuację, w której doszło do wypadku pojazdu konwojującego osadzonych, gaszenie pożaru w budynku warsztatu, związaną z tym organizację akcji ratowniczo gaśniczej, jak również przedsięwzięcia związane z pozyskaniem informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wybór scenariuszy nie był przypadkowy, ćwiczono sytuacje, które mogą zaistnieć w codziennym toku służby lub być wynikiem osadzenia w jednostkach penitencjarnych zorganizowanych grup przestępczych popełniających przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Część ćwiczeń odbywała się na terenie przylegającym do zakładu karnego, w realizacji których niezbędna była ścisła współpraca z jednostką Policji.

Tekst: st. sierż. sztab. Wojciech Pankiewicz
Zdjęcia: kpt. Bogusław Laskowski, ppłk Kajetan Zbączyniak

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej