W dniu 17 stycznia br na zaproszenie dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej z OP im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie rzecznik prasowy zakładu karnego mjr Anna Baran wraz z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku asp. sztab. Dawidem Gierczykiem przeprowadzili prelekcje dla uczniów klasy VII i VIII.

 

Celem spotkania było m.in. zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży szkolnej, profilaktyka uzależnień od środków odurzających oraz właściwe i zgodne z prawem korzystanie z portali społecznościowych.

Prelekcje miały na celu także przybliżenie zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej oraz funkcjonariusza Policji oraz na czym polega codzienna praca funkcjonariuszy obydwu formacji. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia niektórych części umundurowania funkcjonariuszy oraz odzieżowego wyposażenia osadzonego przyjmowanego do zakładu karnego.

Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i na pewno w niedalekiej przyszłości zostaną powtórzone w szkołach powiatu kluczborskiego.

Tekst: mjr  Anna Baran

Zdjęcia: asp. sztab. Dawid Gierczyk KPP Kluczbork

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej