W dniu 30.08.2019 r. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu - tapicer.

logo-materialy-power.jpg

Było to ostatnie szkolenie szkolenie z ośmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. W sumie w osimiu kursach zaplanowanych na rok 2020 uczestniczyło 89 skazanych.

Osadzeni uczestniczyli w kursie „Tapicer” połączonym z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Szkoleniem objętych zostało 12 osadzonych.

Udział w kursie pozwoli skazanym podnieść swoje kwalifikacje oraz pozwoli lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej