26 czerwca br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu - operator wózka jezdniowego z napędem spalinowym. Było to kolejne szkolenie zaplanowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

logo-materialy-power.jpg

Osadzeni uczestniczyli w kursie „Operator wózka jezdniowego połączonym z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Szkoleniem objętych zostało 11 osadzonych.

Planowane efekty:
Udział w kursie pozwoli skazanym podnieść swoje kwalifikacje oraz pozwoli lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.
 
Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.  

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej