11 marca br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu: malarz-tapeciarz. Jest to pierwsze szkolenie z czterech zaplanowanych na ten rok w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

logo-materialy-power.jpg

Osadzeni uczestniczyli w kursie: malarz-tapeciarz, połączonym z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoleniem objętych zostało 12 osadzonych.Udział w kursie pozwoli skazanym podnieść swoje kwalifikacje oraz pozwoli lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.
    
Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej