Wyrazy żalu i współczucia z powodu odejścia ś.p. sierż. Kamila Wenerskiego.

…Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe,
by rozpacz wypowiedzieć – zostaje tylko
milczenie pełne gorących łez
i bliskość osieroconych serc…


W niedzielny poranek, 7 listopada 2021 r., dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci sierż. Kamila Wenerskiego, technika działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Kluczborku, który w wieku 31 lat przegrał walkę z koronawirusem.
Zostawił żonę i osierocił 2 dzieci.

Sierżant Kamil Wenerski pełnił służbę w Służbie Więziennej od dnia 17 marca 2011 roku. Początkowo był to dział ochrony. Od dnia 1 marca 2012 roku pełnił służbę w dziale kwatermistrzowskim zajmując kolejno stanowiska od referenta do technika. W jednostce odpowiadał za prawidłową działalność służby konserwacyjno-remontowej. Posiadał wykształcenie średnie. W dniu 21 kwietnia 2009 roku ukończył z wyróżnieniem Liceum Profilowane w Kluczborku o profilu ekonomiczno-administracyjnym. W 2013 roku ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Sierżant Kamil Wenerski brał aktywny udział we wszystkich resortowych szkoleniach oraz  systematycznie doskonalił swe umiejętności zawodowe. W 2014 roku ukończył szkolenie specjalistyczne pn. „Kurs w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej”.

Podczas całej swojej służby dał się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany, który zawsze  wykonywał swoje obowiązki służbowe z dużym zaangażowaniem. Był funkcjonariuszem, który wykazywał inicjatywę w codziennej służbie, angażując się w realizację zadań wykraczających poza zakres powierzonych obowiązków, pozytywnie wpływając tym samym na kreowanie atmosfery w dziale kwatermistrzowskim.

Sierżant Kamil Wenerski był często nagradzany za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.  Priorytetem w jego życiu była chęć niesienia pomocy drugiej osobie, w związku z czym był honorowym dawcą krwi i jak tylko mógł to brał czynny udział we wszystkich organizowanych przez Służbę Więzienną akcjach oddawania krwi. 

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia i żalu.

/-/ ppłk Kajetan Zbączyniak
Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku wraz z załogą

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej