W Zakładzie Karnym w Kluczborku w marcu i kwietniu br. zrealizowane zostały cztery kursy zawodowe z ośmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń.

logo-materialy-power.jpg

Zajęcia przeprowadzone zostały z projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Osadzeni uczestniczyli w kursach zawodowych w kierunkach:
- Konserwator powierzchni płaskich;
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (2 edycje);
- Brukarz;

Każdy z tych kursów połączony był z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia kursanci uczyli się teoretycznej, jak i praktycznej nauki zawodu. Szkoleniem objętych było 46 osadzonych. Większość osadzonych biorących udział w kursach znajdzie zatrudnienie nieodpłatne na terenie jednostki, bądź odpłatne u kontrahenta zewnętrznego. Udział w szkoleniach pozwoli skazanym podnieść swoje kwalifikacje, a przez to po opuszczeniu zakładu karnego lepiej odnajdą się na rynku pracy.

Projekt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej