16 października br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku funkcjonariusze w porozumieniu z wychowawcami świetlicy socjoterapeutycznej „Parasol” w Kluczborku zorganizowali lekcję profilaktyczno - wychowawczą dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z różnymi problemami.

W trakcie spotkania funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku zapoznali gości ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej, oraz zaprezentowali podstawowe wyposażenie funkcjonariuszy, m.in. w środki ochrony osobistej. Młodzież mogła zobaczyć, jak wygląda sala widzeń, cela mieszkalna, place spacerowe czy boisko sportowe dla skazanych. Z uwagi na fakt, iż lekcja miała charakter profilaktyczny, jej uczestnikom został przedstawiony porządek dnia w zakładzie karnym z perspektywy osoby pozbawionej wolności.  Głównym zamierzeniem przeprowadzenia takiej lekcji było pokazanie odstraszającej funkcji kary pozbawienia wolności, głównie jako przestrogi przed ewentualnym popełnieniem przestępstwa. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania młodzieży, które dotyczyły w większość warunków odbywania kary w zakładzie karnym.

Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza "PARASOL" w Kluczborku powstała w 1998 roku. Świetlica stara się udzielać wszelkiego wsparcia i pomocy swoim wychowankom poprzez różnego rodzaju formy pracy środowiskowej, w tym: organizację czasu wolnego (gry i zabawy, zajęcia sportowe), rozwój zainteresowań, zajęcia rozwojowe (plastyczne, taneczne, muzyczne), zajęcia z psychologiem, prowadzenie stałej pracy z rodzicami wychowanków, pomoc w przezwyciężaniu kryzysów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i osobistych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, pracę w społeczności terapeutycznej, prowadzenie treningu społecznego i zadaniowego, pomoc w nauce, terapię pedagogiczną, pomoc socjalną, dożywianie, organizację obozów, kolonii, półkolonii, zimowisk, małych form wypoczynku.

Tekst: ppor. Zbigniew Piekielny
Zdjęcia: ppor. Bartosz Osadnik

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej