Więzienie nie jest najlepszym miejscem do życia. Jeśli ktoś w nim przebywa, oznacza to, że wszedł w konflikt z prawem. Ucznowie z OHP dowiedzieli się od funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kluczborku, dlaczego warto tego unikać.

7 listopada br. kadra wiezienna w porozumieniu z wychowawcami Ochotniczego Hufca Pracy z Dąbrówki Dolnej zorganizowała profilaktyczno - wychowawczą lekcję dla młodzieży III klasy gimnazjum. W trakcie spotkania funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku zapoznali młodzież ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej. Zaprezentowali podstawowe wyposażenie funkcjonariuszy, m.in. w środki ochrony osobistej.

Podczas wizyty w zakładzie karnym młodzież mogła zobaczyć jak wygląda sala widzeń, cela mieszkalna, przedsionek celi zabezpieczającej oraz boisko sportowe dla skazanych. Z uwagi na fakt, iż lekcja miała charakter profilaktyczny jej uczestnikom został przedstawiony porządek dnia w zakładzie karnym z perspektywy osoby pozbawionej wolności. Głównym zamierzeniem przeprowadzenia lekcji było pokazanie odstraszającej funkcji kary pozbawienia wolności. Głównie jako przestrogi przed ewentualnym popełnieniem przestępstwa. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania młodzieży, które dotyczyły w większości warunków odbywania kary w zakładzie typu zamkniętego.

Do Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej przyjmowana jest młodzież na poziomie gimnazjalnym, która ukończyła piętnasty rok życia.

Tekst i zdjęcia: ppor. Zbigniew Piekielny

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej