Zakład Karny w Kluczborku po raz kolejny przystąpił do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Tym razem akcja przeznaczona była dla Amelii Hanos, która każdego dnia toczy walkę o swobodny oddech, bowiem Amelia zmaga się z ciężką chorobą genetyczną – mukowiscydozą.

Turnusy rehabilitacyjne są dla mnie zawsze szansą na tygodnie lub miesiące bez infekcji wzmacniają mój organizm, ale są kosztowne. Muszę mieć także specjalny sprzęt do rehabilitacji oddechowej, który często nie jest refundowany – Amelka.

W naszej jednostce od kilku miesięcy zbierane są plastikowe nakrętki, zarówno przez funkcjonariuszy jak i osadzonych. To jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych. Na oddziałach mieszkalnych oraz w budynku administracji rozmieszczone są pojemniki, w których można umieścić plastikowe nakrętki. Dzięki takim akcjom jak ta uwrażliwiamy osadzonych na problemy innych ludzi, uczymy zachowań prospołecznych, bezinteresownej pomocy, ale także budujemy w nich świadomość ekologiczną.

Akcja za pośrednictwem wychowawców działu penitencjarnego por. Dawida Raduckiego, ppor. Jadwigi Pietkun oraz ppor. Kamila Fabjan spotkała się z dużym odzewem w Zakładzie Karnym w Kluczborku. Z każdą kolejną akcją możemy zauważyć jak bardzo wzrasta wśród funkcjonariuszy i osadzonych determinacja oraz chęć niesienia pomocy. Tym razem na rzecz Amelki zostały przekazane 153 kilogramy plastikowych nakrętek.

Jest to kolejna akcja tego typu w Zakładzie Karnym w Kluczborku i oczywiście nie ostatnia.

Tekst: por. Dawid Raducki
Zdjęcia: kpt. Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej