Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Podzamku wykonane w ramach terapii zajęciowej poduszki

W dniu 8 sierpnia  2022 roku, na na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Podzamku przekazano 100 własnoręcznie wykonanych przez skazanych w ramach terapii zajęciowej poduszek.

Warto przypomnieć, że Arteterapia, czyli metoda twórczej resocjalizacji, w ramach której osadzeni wykonują różnego rodzaju przedmioty, na stałe „zagościła” w kanonie programów resocjalizacyjnych realizowanych na terenie kłodzkiej jednostki penitencjarnej. Sprzyja ona przygotowaniu do readaptacji społecznej;  zajęcia dedykowane są dla grupy więźniów wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy.

Osobami koordynującymi tego rodzaju działania w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo  są:  terapeuta zajęciowy szer. Dagmara Szydełko oraz wychowawca mł.  chor. Rafał Ulrich. To właśnie oni nawiązują kontakty z miejscowymi instytucjami o charakterze pomocowym, nadzorują proces oddziaływania na osoby pozbawione wolności.

Działania tego rodzaju odgrywają  istotną rolę w umacnianiu wspólnoty społecznej, uściślaniu relacji międzyludzkich, rozszerzaniu więzi środowiskowych, nabywaniu lub zwiększaniu kompetencji społecznych, a także umacnianiu postaw prospołecznych.

Ważnym aspektem jest również czynienie dobra na rzecz innych ludzi. Mamy nadzieję, że niesiona przez Służbę Więzienną w ten sposób pomoc staje się źródłem radości dla innych osób, osadzonym zaś stwarza możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy, zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.

 

tekst i zdjęcia : zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej