17 lutego, z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kłodzku nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaczenia resortowe

17 lutego 2020 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka wręczył w obecności kierownictwa podległym funkcjonariuszom akty potwierdzające nadanie wyższych stopni służbowych oraz odznaczenia resortowe. Kameralna uroczystość tym razem zorganizowana została w znajdującej się na terenie jednostki sali tradycji. Po złożeniu meldunku,  wprowadzeniu pocztu sztandarowego, dyrektor jednostki wygłosił okolicznościową przemowę. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za  codzienny trud, cierpliwość i właściwe pojmowanie misji, jaką realizuje Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa.

Zarządzeniem personalnym Ministra Sprawiedliwości czterem funkcjonariuszom nadano i wręczono odpowiednio srebrną oraz brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Na podstawie rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jeden funkcjonariusz w korpusie chorążych otrzymał wyższy stopień służbowy.

Rozkazem personalnym Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu nadał dziesięciu podoficerom wyższe stopnie służbowe. Rozkazem personalnym Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku nadał wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych sześciu funkcjonariuszom.

Warto wspomnieć, że w bieżącym roku główne obchody Święta Służby Więziennej na Dolnym Śląsku zorganizowane zostały w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Uczestniczył w nich również Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku oraz podlegli mu funkcjonariusze.


 

tekst: kpt. Radosław Majewski

zdjęcia: plut. Marek Grzelak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej