8 września br. w Międzygórzu doszło do podpisania Deklaracji Partnerstwa i Współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Międzylesie a Zakładem Karnym w Kłodzku.

W obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płk. Tomasza Raczyka oraz Zastępcy Dyrektora Lasów Państwowych Arkadiusza Wojciechowicza w Międzygórzu doszło do podpisania Deklaracji Partnerstwa i Współpracy. Nadleśnictwo Międzylesie reprezentował Nadleśniczy Dariusz Jesionowski, natomiast Zakład Karny w Kłodzku mjr Krzysztof Krasowski. Podpisanie dokumentu dowodzi, że współpraca nawiązana między podmiotami przynosi wymierne efekty a jego strony już zamierzają poszukiwać kolejnych obszarów wzajemnej kooperacji. Aktualna formuła współpracy kłodzkiej jednostki z nadleśnictwem polega na skierowaniu do pracy na rzecz nadleśnictwa skazanych w ramach programu Praca dla więźniów. Wraz z pracownikami lasów państwowych uczestniczą oni w nowym projekcie dotyczącym rozwoju bartnictwa w lasach Nadleśnictwa Międzylesie.

Nazwa projektu brzmi: „Bartnicy Sudetów”. Projekt ten to pionierskie działanie zmierzające do odtworzenia pszczoły miodnej (Apis Melifera Melifera), naturalnie występującej w lasach Środkowej Europy. Jeszcze 100 lat temu pszczoła ta licznie występowała w polskich lasach, natomiast obecnie jest to gatunek albo wymarły albo występujący sporadycznie, śladowo. „Bartnicy Sudetów” postawili sobie za cel stworzyć warunki dla odtworzenia populacji tej pszczoły poprzez celowe rozmieszczenie barci i kłód bartnych na obszarach leśnych. Nadleśnictwo dostrzegło możliwość, aby osadzeni w ramach swojej pracy wykonali pewną liczbę kłód bartnych. Zadanie polega na wydrążeniu w wałku drewna odpowiedniego otworu za pomocą narzędzi stolarskich.

W ramach nawiązanej współpracy, druga część osadzonych została skierowana do prac porządkowych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie. Do ich obowiązków należy wykonywanie prostych prac fizycznych, takich jak składanie gałęzi, prace melioracyjne.

Założenie projektowe jest niewątpliwie innowacyjne i ciekawe. Doskonale wpisuje się w realizowany w oddziale półotwartym autorski program pn. Edukacja Ekologiczna oraz ogólnopolski program Praca dla więźniów.

tekst i zdjęcia: kpt. Radosław Majewski

materiał źródłowy: Nadleśnictwo Międzylesie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej