18 września, w ramach kolejnej edycji kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” funkcjonariusze Służby Więziennej szkolili w temacie – jak radzić sobie z agresywnym petentem. Tym razem oferta skierowana została do pracowników II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku oraz innych zainteresowanych pracowników sądu

W dniu 18.09.2019 roku funkcjonariusze Służby Więziennej z Wrocławia i Kłodzka, realizując kolejną edycję projektu „Bezpieczni w służbie i pracy”, przeszkolili pracowników II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku oraz innych zainteresowanych.

Kampania ta adresowana jest do urzędników państwowych i samorządowych różnego szczebla, jak również pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych, kuratorów sądowych oraz pozostałych pracowników publicznych. Głównym celem zorganizowanego spotkania było wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które pomogą im w sposób bezpieczny wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z tzw. trudnym petentem. Szkolenie podzielone zostało na cztery części: dwie teoretyczne oraz dwie praktyczne. Na teorię złożyły się wykład nt. szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni oraz zajęcia z psychologiem ukierunkowane na wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem będącym wynikiem kontaktu z osobami roszczeniowymi czy agresywnymi. Praktyka obejmowała zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztaty w przedmiocie projektowania bezpiecznego miejsca pracy wraz z podstawowymi technikami obrony przed agresją fizyczną petenta. Warto wskazać, że kadra więzienna na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z  takimi osobami wymaga ogromnej odporności psychicznej, wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A doświadczeniem zdobywanym w tak specyficznych warunkach należy się dzielić.tekst i zdjęcia: kpt. Radosław Majewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej