21 grudnia, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Zawodowych strukturę organizacyjną Służby Więziennej, a także podział kompetencji oraz zadań w tej organizacji

W dniu 21 grudnia 2022 roku, funkcjonariusze Służby Więziennej, realizujący na co dzień obowiązki służbowe w Zakładzie Karnym w Kłodzku, pokazali uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich jak funkcjonuje współczesne więzienie.

Kompleksowo uczniom przedstawiono również ofertę nauczania zaprzyjaźnionej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, nasi Goście zyskali też  możliwość zobaczenia funkcjonujących w kłodzkiej placówce penitencjarnej   oddziałów terapeutycznych, tj.  dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. I tym razem bezpośrednie spotkanie z ich pacjentami wzbudziło duże zainteresowanie ze strony odwiedzających, którzy zwrócili uwagę na wyczuwalną, świąteczną atmosferę wynikającą z poczynionych przez personel terapeutyczny  przygotowań.   

 

Wizyta w zakładzie karnym nie musi być jedynie lekcją wychowawczą, która poprzez wywarcie wrażenia z tego dosyć nietypowego miejsca, ma na celu  ostrzec przed nieuchronnymi konsekwencjami zachowań niezgodnych z prawem.  Zwiedzanie więzienia dodatkowo stwarza możliwość zapoznania się z codzienną pracą funkcjonariusza publicznego, trudnościami i wyzwaniami występującymi w tego typu zawodach, a także warunkami zatrudnienia czy przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Nabór do Służby Więziennej trwa, wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

tekst: zespół prasowy

zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Fisel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej