W dniach 17-19 maja 2022 roku, na terenie kotliny kłodzkiej, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej zorganizował kolejną edycję Targów Pracy - Konferencji Partnerstwa Lokalnego. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęła również Służba Więzienna, która realizuje obecnie nabór - reprezentowali ją funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku

Wydarzenie to stało się znakomitą okazją do zaprezentowania formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna. W kolejnych dniach maja br. ,  na terenie miasta Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Nowej Rudy, funkcjonariusze Służby Więziennej przybliżyli zainteresowanym uczestnikom targów misję i zadania jakie na co dzień realizuje Służba Więzienna, jej strukturę organizacyjną oraz realizowane w poszczególnych pionach tej organizacji zadania służbowe. Wskazano na niezwykle ważną rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz prestiż pracy w „mundurze”.  Przybliżono również wymagania stawiane kandydatom na funkcjonariusza.

Dlatego, jeśli interesuje Cię:

 

  • pensja na start w kwocie blisko 4 tys. złotych netto,  wypłacana już pierwszego dnia służby;
  • zasiłek na zagospodarowanie;
  • prawo do kwatery służbowej lub do lokalu mieszkalnego w służbie stałej; pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
  • dopłata do wypoczynku;
  • nagrody roczne, uznaniowe oraz możliwość otrzymania zapomogi;
  • dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa;
  • urlop kształtujący się w następującym wymiarze:

po 10 latach – do wykorzystania 31 dni,

po 15 latach – do wykorzystania 35 dni,

po 20 latach – do wykorzystania 39 dni;

  • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, a w razie decyzji o pozostaniu nadal w służbie - dodatek w wysokości 1500 złotych miesięcznie, po 28, 5 roku w wysokości 2500 złotych miesięcznie.
  • oraz wiele innych profitów;

ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie !!!

Nie zwlekaj, aktualne informacje na temat naboru  dostępne są na stronie https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-klodzku

lub pod numerem telefonu 74 8651807, 74 8651822. 

tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej