23 stycznia, w zaprzyjaźnionej placówce dydaktycznej - Zespole Szkół Technicznych podpisano porozumienia o współpracy z jednostkami patronackimi klas mundurowych. W wydarzeniu tym uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku

Jak wskazuje zespół redakcyjny 24klodzko.pl, w poniedziałek 23 stycznia br., w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku podpisano porozumienie regulujące funkcjonowanie Oddziałów Przygotowania Wojskowego pomiędzy szkołą a jednostką patronacką, czyli 22. Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej oraz porozumienie o współpracy z 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej; dotyczy ono pierwszej klasy mundurowej ZST.

Jak przyznaje dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku-Rafał Olecha,  to bardzo ważne wydarzenie, podsumowujące ostatnie 10 lat w tym obszarze – Pierwszą umowę podpisaliśmy w 2012 roku z policją, a z batalionem w 2015 roku. Obecna umowa to pokłosie wydania zgody przez Radę Powiatu Kłodzkiego i wstąpienie do Oddziałów Przygotowania Wojskowego, które zostały nam przydzielone decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej – mówi R. Olecha i dodaje, że korzyści są obopólne: szkoła zyskuje doświadczoną kadrę oraz promuje służbę w wojsku. – Do roku 2021/2022 szkoła brała udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, natomiast obecnie weszliśmy w program Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Wiąże się to z tym, że na OPW idzie dodatkowa subwencja, którą można przeznaczyć na przykład na szkolenie młodzieży, na wkład własny do wirtualnej strzelnicy, czy inne działania podejmowane w tym obszarze –dodaje dyrektor ZST.

Patronaty podpisane zostały przez płk Artura Barańskiego, dowódcę 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i ppłk Marcina Sudka, dowódcę 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.

Wydarzeniu towarzyszył uroczysty apel wraz z pokazem taktyki wojskowej i samoobrony oraz koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu uczniów ZST.

Wśród zaproszonych i licznie przybyłych gości reprezentujących m.in. służby mundurowe, lokalne władze zabraknąć nie mogło dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku płka Wiesława Zwiefki.

Warto przypomnieć, że uczniowie tej szkoły cyklicznie biorą udział w lekcjach wychowawczych organizowanych przez kadrę penitencjarną na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku, podczas których mają możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania zakładu karnego oraz zadań, jakie realizuje Służba Więzienna.

Realizowana  przez nas w tym zakresie współpraca przynosi pierwsze owoce, absolwenci tej szkoły wstąpili w szeregi Służby Więziennej , służą w kłodzkiej jednostce penitencjarnej, bądź podjęli naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Tekst źródłowy i zdjęcia: portal 24klodzko.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej