29 lipca podpisany został pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku a przedsiębiorstwem „ZETKAMA” Sp. z o.o. list intencyjny. Dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności

W dniu 29 lipca 2019 roku dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka oraz prezes zarządu przedsiębiorstwa „Zetkama" ” Sp. z o. o. Pan Marcin Rogalka podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w kłodzkiej jednostce penitencjarnej. Rozwiązanie takie da administracji zakładu karnego możliwość zastosowania jednego z podstawowych środków oddziaływań resocjalizacyjnych, kontrahentowi przyniesie wymierne efekty ekonomiczne.

Zetkama to firma z 70-letnim doświadczeniem, obecna na ponad 70 rynkach zagranicznych, z własną odlewnią żeliwa. Spółka produkuje i sprzedaje odlewy żeliwne i armaturę przemysłową. Siedziba kontrahenta mieści się w miejscowości Ścinawka Średnia, oddalonej od Zakładu Karnego w Kłodzku ok. 15 km.

W ramach zawartej docelowo umowy Zakład Karny w Kłodzku udostępnieni kontrahentowi dwukondygnacyjny budynek o aktualnie łącznej powierzchni 794 m², użyczany dotychczas Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia. W przyszłości na rzecz kontrahenta objętych zatrudnieniem w systemie dwuzmianowym zostanie co najmniej 60 więźniów.

Przedsięwzięcie oparte jest na realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowanego na terenie całej Polski programu rządowego „Praca dla więźniów”. Zakłada on budowę hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów odpłatnie.

Projekt przewiduje modernizację budynku istniejącej hali. Zgodnie z opracowaną na potrzeby jednostki koncepcją techniczno-ekonomiczną zakłada się wybudowanie dwukondygnacyjnej hali stalowej wraz z zapleczem socjalnym stanowiącej uzupełnienie istniejącej zabudowy produkcyjno-magazynowej oraz modernizację i przystosowanie pomieszczeń istniejącego obiektu do przyjętych założeń. Opracowana dokumentacja zakłada rozbudowę obiektu do pow. ok. 1 500 m².

Strony zadeklarowały, iż podpiszą przedwstępną umowę dzierżawy hali produkcyjnej wraz z umową o zatrudnienie odpłatne osadzonych w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.


tekst: kpt. Radosław Majewski

zdjęcia: szer. Patrycja Marcelewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej