W dniu 13 czerwca 2019 roku, w ramach realizowanego w obszarze kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych z uwzględnieniem postaw obywatelskich i patriotycznych autorskiego programu resocjalizacyjnego, grupa osadzonych miała możliwość spotkania się z przedstawicielem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

13 czerwca osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku, pod opieką wychowawcy Mirosława Klimorowskiego oraz psycholog Agnieszki Fisel uczestniczyli w wygłoszonej przez Pana Jana Bałchana, kierownika Działu Papiernictwa Muzeum w Dusznikach Zdroju prelekcji. Tematem przewodnim wystąpienia było zaprezentowanie pieniędzy z okresu II wojny światowej, będących w obiegu na terenie Polski w latach 1939 – 1945. Dodatkową atrakcję stanowiły warsztaty czerpania papieru w duchu dawnej epoki. Uczestnicy poznając historię oraz sztukę rzemiosła jakim jest papiernictwo, mogli samodzielnie wykonać arkusz ręcznie czerpanego papieru.

Serdecznie dziękujemy za kolejną wizytę w kłodzkiej placówce, mamy nadzieję, że w ramach ścisłej współpracy eksperci z muzeum wraz z kadrą penitencjarną kontynuować będą tematyczne spotkania.

 

tekst: plut. Marek Grzelak

zdjęcia: st. szer. Mirosław Klimorowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej