4 lutego pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku, a przedsiębiorstwem K2 Projekt podpisany został list intencyjny skutkujący docelowym utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności

W dniu 4 lutego 2020 roku dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka oraz prekurent Sp. kom. K2 Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Oleśnica Wiesław Szczęśniak, podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w kłodzkiej jednostce. Poczynione ustalenia skutkujące pozyskaniem nowego kontrahenta pozwoli zagospodarować istniejącą, zlokalizowaną w kompleksie 789 halę produkcyjną. Współpracującemu kontrahentowi przyniesie wymierne efekty ekonomiczne, a administracji zakładu karnego możliwość zastosowania w szerszym zakresie jednego z podstawowych środków oddziaływań resocjalizacyjnych jakim jest praca.

K2 Projekt Sp. z o.o. Sp. kom. to młoda i prężna firma, która koncentruje się na działalności produkcyjnej. Deklaruje docelowe zatrudnienie odpłatne na poziomie 30 osadzonych.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Radosław Majewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej