W czwartek, 20 lutego br. , na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałych pomieszczeń terapii zajęciowej w oddziale terapeutycznym

Znajdujący się w kłodzkim oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej doczekał się gruntownego remontu, w zasadzie można powiedzieć, że powstał na nowo. Realizując to przedsięwzięcie inwestycyjne, pomieszczenia przeniesiono do pawilonu mieszkalnego, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy komfortu realizacji tej formy oddziaływań wychowawczych. Nowe, przestronne pomieszczenia spełniają najwyższe standardy, wyposażono je w profesjonalne sprzęty oraz urządzenia.

Poświęcenia sal zajęciowych dokonał więzienny kapelan ks. Roman Rak a uroczystego przecięcia wstęgi: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka, jego zastępca mjr Adrian Kudła a także Kierownictwo zaangażowane w realizację tego projektu.

Warto przypomnieć, że Arteterapia, czyli metoda twórczej resocjalizacji na stałe „zagościła” w kanonie programów resocjalizacyjnych realizowanych na terenie kłodzkiej jednostki penitencjarnej. Sprzyja ona przygotowaniu do readaptacji społecznej, zajęcia dedykowane są do grupy skazanych, wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy.


 

tekst: kpt. Radosław Majewski

zdjęcia: plut. Marek Grzelak, kpt. Radosław Majewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej