7 grudnia 2023 roku, w Zakładzie Karnym w Kłodzku odbyła się odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

W odprawie uczestniczyli płk Łukasz Górny - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku - mjr Jakub Szachnowski, jego Zastępca -  mjr Aleksander Macherzyński, a także podległa im kadra kierownicza.

W trakcie spotkania  omówiono zrealizowane w roku 2023 przedsięwzięcia i zadania służbowe, wskazano cele i zadania do realizacji na rok 2024.

Omówiono najważniejsze obszary pracy poszczególnych pionów służby tj. działów: penitencjarnego, terapeutycznego, ochrony, ewidencji, kwatermistrzowskiego, organizacyjno-prawnego i kadr, służby zdrowia, a także obejmujące działania  funkcjonariuszy i pracowników realizujących obowiązki na samodzielnych stanowiskach pracy w obszarach BHP, łączności oraz informatycznym.

W końcowej części odprawy, Dyrektor Okręgowy złożył na ręce kierownictwa jednostki podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, nie zabrakło również życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

 

tekst : zespół prasowy

zdjęcia: mjr Piotr Deron

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej