25 stycznia, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku strukturę organizacyjną Służby Więziennej, a także podział kompetencji oraz zadań w tej organizacji

W dniu 25 stycznia 2023 roku, funkcjonariusze Służby Więziennej, realizujący na co dzień obowiązki służbowe w Zakładzie Karnym w Kłodzku, pokazali uczniom zaprzyjaźnionej placówki dydaktycznej - Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, jak funkcjonuje współczesne więzienie. Nie jest to pierwsza wizyta na terenie jednostki uczniów tej szkoły, wartym przypomnienia jest fakt, że  jej absolwenci wstąpili w szeregi Służby Więziennej, służą w kłodzkiej jednostce penitencjarnej, bądź podjęli naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Kompleksowo uczniom przedstawiono również ofertę nauczania zaprzyjaźnionej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, nasi Goście zyskali też możliwość zobaczenia funkcjonujących w kłodzkiej placówce penitencjarnej oddziałów terapeutycznych, tj. dla uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. I tym razem bezpośrednie spotkanie z ich pacjentami wzbudziło duże zainteresowanie ze strony odwiedzających, którzy zwrócili uwagę na wyczuwalną, jeszcze świąteczną atmosferę wynikającą z poczynionych przez personel terapeutyczny działań.

 

Wizyta w zakładzie karnym nie musi być jedynie lekcją wychowawczą, która poprzez wywarcie wrażenia z tego dosyć nietypowego miejsca, ma na celu ostrzec przed nieuchronnymi konsekwencjami zachowań niezgodnych z prawem. Zwiedzanie więzienia dodatkowo stwarza możliwość zapoznania się z codzienną pracą funkcjonariusza publicznego, trudnościami i wyzwaniami występującymi w tego typu zawodach, a także warunkami zatrudnienia czy przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Nabór do Służby Więziennej trwa, wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Szersze informacje dostępne pod adresem https://sw.gov.pl/rekrutacja.

 

tekst: mjr Radosław Majewski

zdjęcia: kpt. Radosław Jaworski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej