25 lipca 2019 roku, w Zakładzie Karnym w Kłodzku podpisana została kolejna umowa o zatrudnienie osób pozbawionych wolności

W dniu 25 lipca 2019 roku dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka podpisał z reprezentowanym przez Pana Marcina Furgałę F.P.H.U „MARPOL” umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych. Na mocy porozumienia więźniowie zatrudnieni zostaną przy pracach związanych z produkcją elementów grobowcowych.

Zatrudnianie skazanych to jedno z najważniejszych oddziaływań penitencjarnych sprzyjające zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wzbudzanie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu w nich społecznie pożądanych postaw. Forma zatrudnienia odpłatnego umożliwi skazanym przede wszystkim spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw.


tekst: kpt. Radosław Majewski

zdjęcia: szer. Patrycja Marcelewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej