25 września, ks. Biskup poświęcił odnowioną kaplicę w Zakładzie Karnym w Kłodzku; nadał jej też patronat błogosławionego z terenu diecezji świdnickiej - Gerharda Hirschfeldera

"W imieniu funkcjonariuszy oraz skazanych – pragnę Cię powitać w Zakładzie Karnym w Kłodzku, cieszymy się, że nas odwiedzasz. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (4,1) o sobie samym oraz o pozostałych Apostołach pisze: „Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych”. Biskup, następca Apostołów jest nade wszystko sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. I jako takiego witam Cię, drogi Księże Biskupie. Jan Paweł II napisał, że wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Wierzymy głęboko, że poprzez Twoją posługę Słowa Bożego i sprawowanie Sakramentów świętych, spłynie na nas wieloraka łaska Boża".

Takimi słowami w dniu 25.09.2019 roku, dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku ppłk Wiesław Zwiefka witał na terenie kłodzkiej jednostki penitencjarnej Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca oraz licznie przybyłych gości. W uroczystości udział wziął również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk.

Dyrektor w kolejnych słowach, wraz z więziennym kapelanem ks. Romanem Rakiem wyrazili prośbę o poświęcenie wyremontowanej kaplicy oraz nadanie jej patrona w osobie bł. ks. Gerhada Hirschsfeldera, który w 1941 roku więziony był w Kłodzku. Człowiek ten ogłoszony został błogosławionym 19 września 2010 w katedrze w Münster przez kard. Joachima Meisnera, reprezentującego papieża Benedykta XVI.

W trakcie uroczystej Mszy św. ks. Biskup poświęcił kaplicę, przybliżył obecnym postać Błogosławionego mówiąc: "Jesteśmy w jego rodzinnym mieście. Tutaj się urodził, był ochrzczony, chodził do szkoły, a gdy zdał maturę wstąpił do seminarium we Wrocławiu. Przyjął święcenia kapłańskie 31 stycznia 1932 r., na które przygotował obrazek prymicyjny z zabitym paschalnym barankiem. Tak jakby przeczuwał ofiarę, którą będzie musiał złożyć ze swojego życia. Chrystus umarł za prawdę i ks. Gerhard również umarł za prawdę. Pracował 7 lat w parafii pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdroju, gdzie był duszpasterzem młodzieży. Był gorliwy i miał szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej. Pielgrzymował do Wambierzyc, Barda i Marii Śnieżnej na Górze Iglicznej. Miał też szczególną cześć do krzyża, zwłaszcza gdy sam wstąpił na drogę krzyżową. W Bystrzycy Kłodzkiej mimo upomnień nie schodził z drogi prawdy, drogi wiary i miłości. Dlatego spotkało go więzienie”.

W trakcie uroczystości mjr Beata Dłuska odczytała listy gratulacyjne od nieobecnych: Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Szweda oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego. DGSW kierując słowa uznania za inicjatywę podkreślił, że wydarzenie to na stałe wpisuje się w historię kłodzkiej placówki penitencjarnej. Stanowi również szczególną okazję dla osób pozbawionych wolności, które będą mogły korzystać z posługi religijnej w miejscu świętym, przeznaczonym do kultu Bożego.

Na zakończenie Mszy św. ks. Biskup poświęcił ołtarz, a potem w obecności f-szy Służby Więziennej wizytował osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w kłodzkiej jednostce penitencjarnej. Przypominał im o codziennej modlitwie, zachęcał do czytania Pisma Świętego i oglądania w telewizji Mszy św. Życzył też, by czas spędzony w areszcie był czasem refleksji oraz weryfikacji swojego życia.


tekst. kpt. Radosław Majewski

zdjęcia: kpt. Radosław Majewski, plut. Marek Grzelak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej