6 lutego 2020 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych strukturę organizacyjną Służby Więziennej, podział kompetencji oraz zadań w tej formacji

W dniu 6 lutego 2020 roku, funkcjonariusze Służby Więziennej  realizujący na co dzień obowiązki służbowe w Zakładzie  Karnym  w Kłodzku przybliżyli  uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku – klasom mundurowym, jak funkcjonuje współczesne więzienie.  Dla gimnazjalistów, wizyta w zakładzie karnym jest przede wszystkim lekcją wychowawczą, która  ma na celu, poprzez wywarcie wrażenia  z tego dosyć nietypowego miejsca, ostrzec przed nieuchronnymi konsekwencjami zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Z kolei dla uczniów szkół średnich, szczególnie tych o profilach mundurowych, zwiedzanie więzienia daje możliwość zapoznania się z codzienną pracą funkcjonariusza publicznego, trudnościami i wyzwaniami występującymi w tego typu zawodach, jak również warunkami zatrudnienia czy przejścia na zaopatrzenie emerytalne. Uczniowie mogą osobiście zobaczyć jak funkcjonuje zakład karny i wygląda codzienna służba oraz specyfika pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Uczniom z zaprzyjaźnionej szkoły przedstawiono ofertę nauczania utworzonej z dniem 31 sierpnia 2018 roku Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zachęcano do wstąpienia w szeregi SW.

Podczas spotkania osoby odwiedzające miały możliwość zobaczenia również  znajdujących się w kłodzkiej placówce   oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, spotkania się z ich pacjentami oraz peresonelem.

 

tekst: kpt. Radosław Majewski

zdjęcia: plut. Marek Grzelak, st. szer. Mirosław Klimorowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej